Du är hjärtligt välkommen som medlem

 

Ju fler vi är, desto större möjligheter har vi att skapa oss själva - och andra - glädje i musikens form. Därför behöver vi Dig som medlem. Det blir du enklast genom att sätta in medlemsavgiften som är 220 kr för 2017 på vårt plusgiro

60 99 25-3.

Glöm inte att skriva ”NY MEDLEM”, ditt namn och din adress

på talongen!

Vill du ha mer information om Strauss-Sällskapet, är du välkommen att kontakta oss.  

 

Med varm musikhälsning

Svenska Strauss-Sällskapet

  • Facebook Metallic
Länkar

Stockolms Straussorkesters webbsida   Klicka här!

 

Stockolms Straussorkesters facebooksida